potterymeme 지난전시
2018 04월 작가 권기우
 • 권기우
 • 2018.04.04 ~ 2018.05.01
 • 2층 포터리밈
potterymeme_Kwon Giwoo
potterymeme_Kwon Giwoo
potterymeme_Kwon Giwoo
potterymeme_Kwon Giwoo
potterymeme_Kwon Giwoo
potterymeme_Kwon Giwoo
potterymeme_Kwon Giwoo
potterymeme_Kwon Giwoo
potterymeme_Kwon Giwoo
 • potterymeme_Kwon Giwoo
  potterymeme_Kwon Giwoo
 • potterymeme_Kwon Giwoo
  potterymeme_Kwon Giwoo
 • potterymeme_Kwon Giwoo
  potterymeme_Kwon Giwoo
 • potterymeme_Kwon Giwoo
  potterymeme_Kwon Giwoo
 • potterymeme_Kwon Giwoo
  potterymeme_Kwon Giwoo
 • potterymeme_Kwon Giwoo
  potterymeme_Kwon Giwoo
 • potterymeme_Kwon Giwoo
  potterymeme_Kwon Giwoo
 • potterymeme_Kwon Giwoo
  potterymeme_Kwon Giwoo
 • potterymeme_Kwon Giwoo
  potterymeme_Kwon Giwoo

권기우_ Kwon Giwoo

2004. 서울대학교 미술대학 공예과 도예전공 졸업

2009. 3+1합전- 가나아트(평창동)
권기우 차도구전- 아름다운 차박물관
2010. 도예2인전 -가나아트센터(인사동)
2011. ‘천년향’전 -가나아트 부산
2012. ‘천년향2’- 가나아트 부산
2015. 도자미학-두원 아트센터
디자인아트페어 -한가람 미술관
서울공예박람회- 동대문ddp
2016. G세라믹라이프페어-setec
‘한식,풍류가있는 시절식’-코엑스
2017. 아시아 호텔 아트페어- 파르나스 인터콘티넨털 호텔
스푼아트페어-kintex

2018 ‘움-트다’전 - 움 갤러리

현 예원학교 강사

 

 • 갤러리 페이스북 인스타
 • 갤러리 페이스북 인스타 블로그