potterymeme 지난전시
2020 08월 작가 박연태
 • 박연태
 • 2020.08.05 ~ 2020.09.01
 • 2층 포터리밈
potterymeme_ Park Yeontae
potterymeme_ Park Yeontae
potterymeme_ Park Yeontae
potterymeme_ Park Yeontae
potterymeme_ Park Yeontae
potterymeme_ Park Yeontae
potterymeme_ Park Yeontae
potterymeme_ Park Yeontae
potterymeme_ Park Yeontae
 • potterymeme_ Park Yeontae
  potterymeme_ Park Yeontae
 • potterymeme_ Park Yeontae
  potterymeme_ Park Yeontae
 • potterymeme_ Park Yeontae
  potterymeme_ Park Yeontae
 • potterymeme_ Park Yeontae
  potterymeme_ Park Yeontae
 • potterymeme_ Park Yeontae
  potterymeme_ Park Yeontae
 • potterymeme_ Park Yeontae
  potterymeme_ Park Yeontae
 • potterymeme_ Park Yeontae
  potterymeme_ Park Yeontae
 • potterymeme_ Park Yeontae
  potterymeme_ Park Yeontae
 • potterymeme_ Park Yeontae
  potterymeme_ Park Yeontae

박연태 Park Yeontae

단국대학교 대학원 도예과 졸업
한국다도대학원 졸업
대한민국 예술문화 명인(다도구부문 명인 제 13-1102-24호)
다기명인 제 17호

개인전
9회 대구, 서울, 울산
2020 이달의 작가, 포터리밈, 서울

수상
2019 대학민국 분청도자 공모전 대상
2019 대한민국 명다기 품평대회 봉상(은상)- 다완부문
2019 다기명인 17호 선정(한국 차인연합회)
2018 대한민국 명다기 품평대회 봉상(은상)- 다완부문
2018 전국분청공모대전 금상
2017 중국 국제올림픽 다도구 공모전 우수상
2015 김해 분청도자 공모전 동상
2015 경남 찻사발 공모전 동상
2015 아름다운 우리도자공모전 최우수상 수상, 경기도자박물관
2014 문경 전통 찻사발 공모전 은상
2014 문경 전국 발물레 경진대회 대상(일반부)
그 외 사발공모전, 도예 및 미술대전 입, 특선 200여회

작가노트
나의 작업은 늘 작위적이지 않은 공백과 여운이 가득한 분 맛을 지향한다.

 

 • 갤러리 페이스북 인스타
 • 갤러리 페이스북 인스타 블로그