potterymeme 지난전시
2021 04월 작가 최성미
 • 최성미
 • 2021.04.03 ~ 2021.05.04
 • 2층 포터리밈
potterymeme_ Choi Sungmi
potterymeme_ Choi Sungmi
potterymeme_ Choi Sungmi
potterymeme_ Choi Sungmi
potterymeme_ Choi Sungmi
potterymeme_ Choi Sungmi
potterymeme_ Choi Sungmi
potterymeme_ Choi Sungmi
potterymeme_ Choi Sungmi
 • potterymeme_ Choi Sungmi
  potterymeme_ Choi Sungmi
 • potterymeme_ Choi Sungmi
  potterymeme_ Choi Sungmi
 • potterymeme_ Choi Sungmi
  potterymeme_ Choi Sungmi
 • potterymeme_ Choi Sungmi
  potterymeme_ Choi Sungmi
 • potterymeme_ Choi Sungmi
  potterymeme_ Choi Sungmi
 • potterymeme_ Choi Sungmi
  potterymeme_ Choi Sungmi
 • potterymeme_ Choi Sungmi
  potterymeme_ Choi Sungmi
 • potterymeme_ Choi Sungmi
  potterymeme_ Choi Sungmi
 • potterymeme_ Choi Sungmi
  potterymeme_ Choi Sungmi

최성미 Choi Sungmi

작가노트
따스한 손끝으로 한땀한땀 이어서 만든 전통침선공예 작품들입니다.
현대에 사라져가는 느림과 인내의 정신을 담아,
조상들의 아름다운 예술성을 공감하고 소통할 수 있도록 작업합니다.

 

 • 갤러리 페이스북 인스타
 • 갤러리 페이스북 인스타 블로그