potterymeme 지난전시
2021 05월 작가 권기우
 • 권기우
 • 2021.05.05 ~ 2021.06.01
 • 2층 포터리밈
potterymeme_ Kwon Giwoo
potterymeme_ Kwon Giwoo
potterymeme_ Kwon Giwoo
potterymeme_ Kwon Giwoo
potterymeme_ Kwon Giwoo
potterymeme_ Kwon Giwoo
potterymeme_ Kwon Giwoo
potterymeme_ Kwon Giwoo
potterymeme_ Kwon Giwoo
 • potterymeme_ Kwon Giwoo
  potterymeme_ Kwon Giwoo
 • potterymeme_ Kwon Giwoo
  potterymeme_ Kwon Giwoo
 • potterymeme_ Kwon Giwoo
  potterymeme_ Kwon Giwoo
 • potterymeme_ Kwon Giwoo
  potterymeme_ Kwon Giwoo
 • potterymeme_ Kwon Giwoo
  potterymeme_ Kwon Giwoo
 • potterymeme_ Kwon Giwoo
  potterymeme_ Kwon Giwoo
 • potterymeme_ Kwon Giwoo
  potterymeme_ Kwon Giwoo
 • potterymeme_ Kwon Giwoo
  potterymeme_ Kwon Giwoo
 • potterymeme_ Kwon Giwoo
  potterymeme_ Kwon Giwoo

권기우 Kwon Giwoo
서울대학교 미술대학 공예과 도예전공 졸업

주요 전시
2021 연희,봄, 아터테인, 서울
2020 일신+日新+greeting, 금산갤러리, 서울
2019 연희 도자미술대전, 아터테인, 서울
2018 이달의 작가, 포터리 밈, 서울
2018 움-트다, 움 갤러리, 경기
2017 아시아 호텔 아트페어, 파르나스, 서울
2017 인터콘티넨털 호텔 스푼아트페어, 킨텍스, 경기
2016 G세라믹라이프페어, 쎄덱, 서울
2016 한식, 풍류가 있는 시절식, 코엑스, 서울
2015 도자미학, 두원 아트센터, 부산
2015 디자인아트페어, 한가람 미술관, 서울
2015 서울공예박람회, 동대문 DDP, 서울
외 다수

 

 • 갤러리 페이스북 인스타
 • 갤러리 페이스북 인스타 블로그